Naše továrna

Logo skupiny

Vítejte na našich stránkách

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V říjnu 2023 se naše společnost spojila oficiálně s největším světovým producentem žáruvzodrných výrobků - skupinou
RHI Magnesita
.

Tato fúze by měla přinést zakázkovou stabilitu, navýšení produkce, nové pracovní příležitosti a ve hře je i možnost, že svitavský závod se stane vývojovým centrem Dinasu pro celou Evropu.

Více o fúzi si přečtěte ZDE.


P-D Refractories CZ a.s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a.s.) je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin.

Společnost vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení (agregáty), především pro koksové pece, vysoké pece (včetně ohřívačů větru), sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.

Výrobní sortiment zahrnuje šamotové kameny, vysoce hlinité kameny, dinasové kameny, izolační kameny, žárovzdorné jíly a ostřiva, akumulační magnetit, komínové vložky, žárovzdorné malty, tmely a betony. Společnost je vybavena moderním výrobním a zkušebním zařízením, které garantuje vysokou stabilní výrobní kvalitu. Výroba v P-D Refractories CZ a.s. probíhá v souladu s certifikátem podle ISO 9001. Společnost zabezpečuje také dodávky modifikovaných kvalit podle individuálního přání zákazníka.

 


 

Malá Hana a okolí z nebe

Podíleli jsme se na vzniku knižní publikace:

 


COVID 19 - informace vedení a.s

V naší společnosti se snažíme přistupovat k hrozbě onemocnění Covid-19 maximálně preventivně. Přijali jsme celou řadu hygienických i organizačních opatření a průběžně je aktualizujeme. I proto chceme požádat všechny obchodní partnery, aby nám písemně sdělovali na e-mailovou adresu: pd-refractoriescz@pd-group.com případy nákazy nebo karantény jejich zaměstnanců, případně informace o kontaktu jejich zaměstnanců s nakaženým člověkem. Na uvedenou adresu lze také klást dotazy naší společnosti týkající se onemocnění u našich zaměstnanců. I přes nejasnou a komplikovanou situaci způsobenou onemocněním Covid-19 pokračujeme v produkci našeho zboží nerušeně dále a v kvalitě na jakou jsou naši zákazníci zvyklí. Bez ohledu na složitou logistickou situaci se nám daří plnit naše zakázky včas. Pracujeme tak, aby naši zákazníci nezaznamenali žádný problém nebo komplikaci způsobenou zpožděním našich dodávek. Stejně tak jsme schopni řádně a včas plnit všechny závazky vůči našim dodavatelům. Máte-li dotazy ohledně aktuálních projektů a dodacích lhůt, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

Ing. Jiří Kyncl

předseda představenstva

P-D Refractories CZ a.s.

 
Krby a Kamna

Krby a Kamna

 

Kamnářský šamot SIIIKS a SIIIKP byl vyvinut specielně pro použití v krbech, kachlových kamnech a ostatních domácích tepelných stavbách.

S ohledem na toto použití jsou optimalizovány jeho zhled a fyzikálně-mechanické vlastnosti:

 • stejnoměrná světlá barva
 • velmi široká tvarová variabilita
 • optimální drsnost povrchu dle způsobu použití
 • snadná opracovatelnost
 • velmi dobrá rozměrová přesnost
 • vynikající odolnost proti teplotním šokům
 

Komínové vložky

Komínové vložky

 

Od roku 1992 jsou keramické komínové vložky vyráběny ve Sitavách a od roku 2004 také ve Velkých Opatovicích.

Na základě moderních výrobních technologií a výběru těch nejvhodnějších surovin se naše keramické komínové vložky vyznačují:

 • odolností proti teplu a teplotním změnám
 • prakticky neomezenou životností
 • odolností proti spalinám a kondenzačním kyselinám
 • nízkou plynopropustností a vodopropustností
 • vysokou  rozměrovou přesností
 • tenkou stěnou, která zaručuje vysokou kvalitu a nízké hmotnosti
 

Průmysl cementu a vápna

Průmysl cementu a vápna

 

Technický rozvoj cementářského průmyslu a stejně tak užívání druhotných paliv vyžaduje v tomto odvětví vhodné žáruvzdorné materiály.

Nabízíme hlinitokřemičité žáruvzdorné materiály pro:

 • předehřívače (cyklon, kalcinátor)
 • rozdělené oblasti v rotační peci
 • poklopy pecí
 • chladiče
 • terciární vzduchová  vedení
 • vybrané oblasti šachtových pecí
 

Hliníkárenský průmysl

Hliníkárenský průmysl

 

Dodáváme materiály pro žáruvzdorné vyzdívky pro primární a sekundární hliníkárenský průmysl:

 • vany elektrolýzy
 • tavící a udržovací pece
 • anodové pece
 

Chemie/petrochemie

Chemie/petrochemie

 

Chemický a petrochemický průmysl vytváří velké požadavky na žáruvzdorný materiál s ohledem na výrobní technologii.

Nabízíme vhodný výběr pro:

 • rafinerní vybavení
 • spalovací pece pro tekuté materiály a plyny
 • Clausovy pece
 • Generátory sazí
 • Kalcinátory
 • Tepelné výměníky
 • Spalovací komory a reaktory
 

Spalovny

Spalovny

 

Inovativní postupy a vysoká účinnost spalovacích procesů vyžaduje nejkvalitnější řešení v žáruvzdorné vyzdívce. Tyto vysoké požadavky na žáruvzdorný materiál vychází ze souvisejících požadavků na tepelný, mechanický a chemický tlak.

Naše žáruvzdorné materiály jsou vhodné pro:

 • speciální spalovací pece (rotační pece, dohořívací komory)
 • tavící komory
 • hořáky
 

Ocelářský průmysl

Ocelářský průmysl

 

Ocelářský průmysl reprezentuje  nejvíce požadované testy na žáruvzdorné materiály. Extremní tlak je způsoben tavbou a struskou, kombinací mechanické a chemické koroze, vysokými teplotami a jejich častými změnami. Nabízíme produkty pro žáruvzdorné vyzdívky  nejlepší kvality pro široký sortiment:

 • koksárenské pece
 • vysoké pece
 • ohřívače větru
 • systémy horkého vzduchu
 • keramické hořáky
 • licí pánve pro ocel
 • přepravní pánve (torpéda)
 • mezipánve
 • elektrické obloukové pece
 • pece tepelného zpracování
 

Elektrárny a teplárny

Elektrárny a teplárny

 

Na poli výroby energie jsou požadovány speciální nároky na žáruvzdorné výrobky dané vysokou teplotou a vysokým opotřebením (obrušováním). Nabízíme speciální obrazi odolné a CO odolné materiály, které mohou být použity v následujících odvětvích:

 • lignitové kotle
 • kotle na černé uhlí
 • olejové a plynové kotle
 • fluidní kotle
 • komíny
 • odvody odpadního tepla
 • rekuperátory
 • rekuperační kotle
 

Keramický průmysl

Keramický průmysl

 

Rozličné požadavky na žáruvzdorný materiál charakterizuje podmínky využití v tomto oboru.

Nabízíme široký rozsah speciálních produktů, které mohou být užity pro:

 • kruhové pece
 • vozokomorové pece
 • tunelové pece
 • tunelové pecní vozy
 • stěny a stropní systémy
 • hořáky a hořákové komory
 • sušárny
 

Sklářský průmysl

Sklářský průmysl

 

Zaručujeme výbornou adaptaci našich dodávek pro tavicí a pomocné celky ve sklářském průmyslu. Naše výrobky jsou s úspěchem používány v :

 • tavicích vanách
 • 11- obalové sklo
 • 11- ploché sklo-float
 • 11- skleněná vlákna
 • 11- speciální sklo
 • regenerátorech a rekuperátorech
 • pánvových pecích
 • distributorech