Naše továrna
- - - Logo skupiny
Vítejte na stránkách  P-D Refractories CZ a.s.

P-D Refractories CZ a.s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a.s.) je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin.

Společnost vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení (agregáty), především pro koksové pece, vysoké pece (včetně ohřívačů větru), sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.

Výrobní sortiment zahrnuje šamotové kameny, vysoce hlinité kameny, dinasové kameny, izolační kameny, žárovzdorné jíly a ostřiva, akumulační magnetit, komínové vložky, žárovzdorné malty, tmely a betony. Společnost je vybavena moderním výrobním a zkušebním zařízením, které garantuje vysokou stabilní výrobní kvalitu. Výroba v P-D Refractories CZ a.s. probíhá v souladu s certifikátem podle ISO 9001. Společnost zabezpečuje také dodávky modifikovaných kvalit podle individuálního přání zákazníka.

Krby a Kamna

Krby a Kamna

 

Kamnářský šamot SIIIKS a SIIIKP byl vyvinut specielně pro použití v krbech, kachlových kamnech a ostatních domácích tepelných stavbách.

S ohledem na toto použití jsou optimalizovány jeho zhled a fyzikálně-mechanické vlastnosti:

 • stejnoměrná světlá barva
 • velmi široká tvarová variabilita
 • optimální drsnost povrchu dle způsobu použití
 • snadná opracovatelnost
 • velmi dobrá rozměrová přesnost
 • vynikající odolnost proti teplotním šokům
 

Komínové vložky

Komínové vložky

 

Od roku 1992 jsou keramické komínové vložky vyráběny ve Sitavách a od roku 2004 také ve Velkých Opatovicích.

Na základě moderních výrobních technologií a výběru těch nejvhodnějších surovin se naše keramické komínové vložky vyznačují:

 • odolností proti teplu a teplotním změnám
 • prakticky neomezenou životností
 • odolností proti spalinám a kondenzačním kyselinám
 • nízkou plynopropustností a vodopropustností
 • vysokou  rozměrovou přesností
 • tenkou stěnou, která zaručuje vysokou kvalitu a nízké hmotnosti
 

Průmysl cementu a vápna

Průmysl cementu a vápna

 

Technický rozvoj cementářského průmyslu a stejně tak užívání druhotných paliv vyžaduje v tomto odvětví vhodné žáruvzdorné materiály.

Nabízíme hlinitokřemičité žáruvzdorné materiály pro:

 • předehřívače (cyklon, kalcinátor)
 • rozdělené oblasti v rotační peci
 • poklopy pecí
 • chladiče
 • terciární vzduchová  vedení
 • vybrané oblasti šachtových pecí
 

Hliníkárenský průmysl

Hliníkárenský průmysl

 

Dodáváme materiály pro žáruvzdorné vyzdívky pro primární a sekundární hliníkárenský průmysl:

 • vany elektrolýzy
 • tavící a udržovací pece
 • anodové pece
 

Chemie/petrochemie

Chemie/petrochemie

 

Chemický a petrochemický průmysl vytváří velké požadavky na žáruvzdorný materiál s ohledem na výrobní technologii.

Nabízíme vhodný výběr pro:

 • rafinerní vybavení
 • spalovací pece pro tekuté materiály a plyny
 • Clausovy pece
 • Generátory sazí
 • Kalcinátory
 • Tepelné výměníky
 • Spalovací komory a reaktory
 

Spalovny

Spalovny

 

Inovativní postupy a vysoká účinnost spalovacích procesů vyžaduje nejkvalitnější řešení v žáruvzdorné vyzdívce. Tyto vysoké požadavky na žáruvzdorný materiál vychází ze souvisejících požadavků na tepelný, mechanický a chemický tlak.

Naše žáruvzdorné materiály jsou vhodné pro:

 • speciální spalovací pece (rotační pece, dohořívací komory)
 • tavící komory
 • hořáky
 

Ocelářský průmysl

Ocelářský průmysl

 

Ocelářský průmysl reprezentuje  nejvíce požadované testy na žáruvzdorné materiály. Extremní tlak je způsoben tavbou a struskou, kombinací mechanické a chemické koroze, vysokými teplotami a jejich častými změnami. Nabízíme produkty pro žáruvzdorné vyzdívky  nejlepší kvality pro široký sortiment:

 • koksárenské pece
 • vysoké pece
 • ohřívače větru
 • systémy horkého vzduchu
 • keramické hořáky
 • licí pánve pro ocel
 • přepravní pánve (torpéda)
 • mezipánve
 • elektrické obloukové pece
 • pece tepelného zpracování
 

Elektrárny a teplárny

Elektrárny a teplárny

 

Na poli výroby energie jsou požadovány speciální nároky na žáruvzdorné výrobky dané vysokou teplotou a vysokým opotřebením (obrušováním). Nabízíme speciální obrazi odolné a CO odolné materiály, které mohou být použity v následujících odvětvích:

 • lignitové kotle
 • kotle na černé uhlí
 • olejové a plynové kotle
 • fluidní kotle
 • komíny
 • odvody odpadního tepla
 • rekuperátory
 • rekuperační kotle
 

Keramický průmysl

Keramický průmysl

 

Rozličné požadavky na žáruvzdorný materiál charakterizuje podmínky využití v tomto oboru.

Nabízíme široký rozsah speciálních produktů, které mohou být užity pro:

 • kruhové pece
 • vozokomorové pece
 • tunelové pece
 • tunelové pecní vozy
 • stěny a stropní systémy
 • hořáky a hořákové komory
 • sušárny
 

Sklářský průmysl

Sklářský průmysl

 

Zaručujeme výbornou adaptaci našich dodávek pro tavicí a pomocné celky ve sklářském průmyslu. Naše výrobky jsou s úspěchem používány v :

 • tavicích vanách
 • 11- obalové sklo
 • 11- ploché sklo-float
 • 11- skleněná vlákna
 • 11- speciální sklo
 • regenerátorech a rekuperátorech
 • pánvových pecích
 • distributorech