Průmysl cementu a vápna

 

Technický rozvoj cementářského průmyslu a stejně tak užívání druhotných paliv vyžaduje v tomto odvětví vhodné žáruvzdorné materiály. 

Nabízíme hlinitokřemičité žáruvzdorné materiály pro:

  • předehřívače (cyklon, kalcinátor)
  • rozdělené oblasti v rotační peci
  • poklopy pecí
  • chladič
  • terciární vzduchová vedení
  • vybrané oblasti šachtových pecí

 

- - -

Rotační pec