Ocelářský průmysl

Ocelářský průmysl reprezentuje nejvíce požadované testy na žáruvzdorné materiály. Extremní tlak je způsoben tavbou a struskou, kombinací mechanické a chemické koroze, vysokými teplotami a jejich častými změnami. Nabízíme produkty pro žáruvzdorné vyzdívky nejlepší kvality pro široký sortiment:

  • koksárenské pece
  • vysoké pece
  • ohřívače větru
  • systémy horkého vzduchu
  • keramické hořáky
  • licí pánve pro ocel
  • přepravní pánve (torpéda)
  • mezipánve
  • elektrické obloukové pece
  • pece tepelného zpracování

- - -

Vysoká pec