Institucionální podpora

Technologická agentura České republiky podporuje pod č. 2016TH02020321 projekt s názvem „Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci“.

Spoluřešitelé jsou Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně.

Projekty spolufinancovanáné z fondů Evropské unie

- - -

- - -

- - -