SKLÁDKA BŘEZINKA II.

P-D Refractories CZ a.s. je vedle svého hlavního výrobního programu také provozovatelem skládky.Skládka Březinka II. leží 10 km severně od Letovic u obce Slatina a je umístěna v těsném sousedství skládky Březinka I., kterou naše firma provozovala od roku 1993 do července 2009. Současná skládka Březinka II. o aktivní ploše cca 2 ha (celkem 5,5ha) je v provozu od 18.7.2009. Skládka využívá vytěžený prostor vzniklý v minulém období těžbou žáruvzdorného jílovce, který je základní surovinou pro naši výrobu žáromateriálů a šamotu.

Skládka je projektována a postavena v souladu s nejnovějšími platnými normami (kombinace jílového těsnění a PEHD fólie tl. 1,5 mm). Součástí skládky je čistírna výluhových vod, kogenerační jednotky na výrobu elektrické energie spalováním skládkového plynu a sušička jílu využívající zbytkové teplo z kogeneračních jednotek. 1. etapa skládky byla schválena integrovaným povolením (IPPC) KRÚ Pardubického kraje v červnu 2009 a zkolaudována po zkušebním provozu v listopadu 2010. Skládka je určena k ukládání tuhého nerecyklovatelného komunálního odpadu a průmyslových odpadů kategorie „O“ (ostatní).

Pro případné zájemce o uložení odpadů a bližší informace o podmínkách příjmu odpadů a cenách jsme Vám k dispozici na tel.čísle 461 321 130, 516 493 231, 516 493 321 nebo 725 644 475.Příjem odpadů na skládce je  Po – Pá od 6:30 do 14:30 hodin.V přiložených dokumentech je uveden seznam povolených přijímaných odpadů dle provozního řádu, vzor základního popisu odpadu a průvodky ke stažení.

Katalog Odpadů

Základní popis odpadu

Základní popis odpadu - průvodka