K nahlédnutí dáváme k dispozici výroční zprávy za poslední roky, v nichž lze nalézt mimo jiné základní ukazatele a dále komplexní auditované roční účetní výkazy - rozvahu a výsledovku.

výroční zpráva výroční zpráva - - -